Hoe kan de Nederlandse toeleverende sector hun kennis in de vorm van educatie wereldwijd verwaarden door middel van een Dutch Mushroom Center?

Stageverslag Harm van Bree (HAS Venlo)

"De wereldwijde champignonsector groeit ongekend hard. Van Nieuw-Zeeland tot Israël tot USA worden ieder jaar nieuwe bedrijven gestart om invulling te geven aan de wens van de consument naar gezonde en duurzame voeding.

Zodoende is er wereldwijd een enorme vraag naar vakinhoudelijke champignonkennis. Mushroom Office kan hier samen met de Nederlandse toeleverende sector invulling aan geven. Dit versterkt de wereldwijde champignonindustrie en biedt de Nederlandse sector de kans om zich blijvend te profileren als het champignonkenniscentrum.”

Dat is de conclusie van Harm van Bree, student HAS Hogeschool Venlo.

Harm is 20 weken geleden begonnen aan zijn 3e jaar stage bij Monaghan Mushrooms in Ierland. Door de corona crisis is hij teruggekeerd naar Nederland om hier bij Mushroom Valley zijn stage af te ronden.

Mushroom Valley is hét internationale platform voor de paddenstoelenteelt en heeft haar thuisbasis op de Brightlands Campus Greenport Venlo. Ruim twintig ondernemers die actief zijn in de paddenstoelensector, werken sinds 2017 samen binnen het platform Mushroom Valley.

Een belangrijke aanleiding van het onderzoek is vergrijzing in de sector. Mede door het wegvallen van de champignonvakschool en het proefstation in de jaren 90 verdwijnt veel Nederlandse kennis uit de sector. Terwijl er momenteel een wereldwijde vraag is naar vakinhoudelijke champignonkennis.

Probleemstelling: Hoe kan de Nederlandse toeleverende sector hun kennis in de vorm van educatie wereldwijd verwaarden door middel van een Dutch Mushroom Center?

Om deze hoofdvraag te beantwoorden is er een enquête uitgezet onder 12 internationale champignontelers. Daarnaast zijn er vele gesprekken gevoerd met de Nederlandse toeleverende sector.

De analyse laat zien dat er enorm veel kennis aanwezig is in de Nederlandse sector. De toeleverende sector biedt deze kennis graag samen aan met Mushroom Office. Mushroom Office is de autoriteit in opleidingen en consultancy in de champignonteelt en worden hiervoor veelal geprezen.

De beoogde ambitie van de Nederlandse champignonsector om een Dutch Mushroom Center te ontwikkelen op de Brightlands Campus Greenport Venlo sluit hier perfect op aan. Dit wordt een broedplaats voor het ontwikkelen en borgen van kennis op het gebied van paddenstoelen, -grondstoffen, -technologie en -valorisatie. Vanuit het Dutch Mushroom Center werken ondernemers, onderwijs en overheden samen aan een gezonde toekomst met promotie, educatie, innovatie en gastronomie als belangrijkste speerpunten.

Het advies luidt om aan het speerpunt educatie invulling te geven met Mushroom Office. De impact wordt vergroot door samen te werken met andere experts. Ook waarborgt dit de continuïteit.

Daarnaast is het van belang om samen te werken met onderwijsinstellingen. Door vergrijzing verdwijnt veel kennis uit de sector. Voor jongeren biedt dit de kans om een belangrijke rol te spelen in de toekomst van Nederland als wereldleider in de champignonsector.

Mark den Ouden, Mushroom Office: “Samen met Mushroom Valley en het Dutch Mushroom Center kunnen we snel het bereik in de champignonwereld vergroten, om daadwerkelijk iedereen te bereiken waar kennis behoefte is.”