Mushroom Valley gaat voor Dutch Mushroom Center

Mushroom Valley gaat zich door ontwikkelen tot het kenniscentrum voor de wereldwijde paddenstoelensector. Hiertoe gaat zij zich richten op opleiding voor de internationale champignonwereld en het realiseren van een Dutch Mushroom Center op de Brightlands Campus Greenport Venlo.

Afgelopen maandag vond de partnerbijeenkomst plaats van Mushroom Valley. Nu de eerste periode van 3 jaar is verstreken stond een evaluatie op het programma en de te nemen vervolgstappen richting 2020.

De kick-off in het eerste jaar, de Nationale Paddenstoelen Dag in het 2de jaar en het project “Word jij ook zo high van paddenstoelen?” Op de internationale paddenstoelendagen in Den Bosch dit jaar hebben Mushroom Valley een bekend gezicht gegeven in de Nederlandse paddenstoelensector.

De inzet op zowel branding, educatie, innovatie, netwerk, big data en markt gaf de partners echter ook het gevoel dat er te weinig focus in de activiteiten is aangebracht waardoor de betrokkenheid en zichtbaarheid weleens te wensen over liet. Na een intensieve discussie over de uit te zetten koers besloten de partners Mushroom Valley een vervolg te geven meenemende de leerpunten van de afgelopen jaren.

Mushroom Valley gaat zich door ontwikkelen tot het kenniscentrum voor de wereldwijde paddenstoelensector. Hiertoe gaat zij zich richten op opleiding voor de internationale champignonwereld en het realiseren van een Dutch Mushroom Center op de Brightlands Campus Greenport Venlo.

De wereldwijde ontwikkelingen laten de champignon productie snel groeien en onze partners vervullen daar een cruciale rol in. Jack Lemmen van GTL-Europe: “Door de snelle groei is er wereldwijd behoefte aan vakmensen in welk onderdeel van de keten dan ook. Opleiding is hetgeen wat ons allemaal verbindt dus leg daar je focus op.”

In samenwerking met Mushroom Office gaat Mushroom Valley de uitdaging aan om deze ambitie te realiseren. Mark den Ouden van Mushroom Office: “Via onze nieuw ontwikkelde E-course Mushroom Signals Essentials als basis én de Mushroom Signals Extended voor de gevorderde (komend jaar gepubliceerd) wordt een steeds completere opleiding voor de nieuwe (internationale) vakmensen uitgerold. Deze opleidingen combineren met een live training met bedrijfsbezoeken in Nederland creëert nieuwe kansen voor de hoogstaande toeleveringsbedrijven. Samen met Mushroom Valley kunnen we snel het bereik in de champignonwereld vergroten, om daadwerkelijk iedereen te bereiken waar kennis behoefte is.”

De ontwikkeling van een Dutch Mushroom Center zal als een magneet gaan fungeren op de internationale wereld die we daarmee verleiden de kennis op de Brightlands op te doen. Daarmee versterken en behouden we onze positie als Nederland-kennisland in deze gezonde en duurzame champignonsector. Bedenker Jan Klerken van Scelta Mushrooms: “Een fysiek Dutch Mushroom Center is een podium waarin gastronomie, educatie, promotie en nieuwe ontwikkelingen hand in hand gaan.”

De Brightlands Campus Greenport Venlo staat in het teken van gezonde voeding en is met een leerstoel “Gezonde voeding voor de jeugd” en de Kids University for Cooking “Kokkerelli” een ideale voedingsbodem om de champignon een podium te geven.

Directeur Saskia Goetgeluk van de Brightlands Campus Greenport Venlo zegt enthousiast: “Het Dutch Mushroom Center is een prachtige ontwikkeling en past goed binnen de campus waarbij het draait om gezonde en veilige voeding. Het stimuleert niet alleen kennisontwikkeling en verspreiding, maar zal ook de regionale verbinding een positieve impuls geven.”

Ook gedeputeerde Hubert Mackus juicht de ontwikkeling toe: “De champignon is het voorbeeld van gezonde en duurzame voeding en dit cluster van ondernemers geeft zichtbaar inhoud aan de Brightlands gedachte van samenwerking.”